RECENTE OPDRACHTEN

Interim Management

 

 

2018 – Manager Global HR Operations a.i.

Verantwoordelijk voor Global HR Operations voor Booking.com, ter ondersteuning van 18.000 medewerkers in 70 landen wereldwijd. Leiding geven aan een groep van 65 medewerkers op management en uitvoerend niveau. Teams in Amsterdam, Singapore en de VS. Focus op stabiliseren teams, operationele performance en change management voor de afdeling.

 

 

2017 / 2018 – HR Project Manager a.i.

Diverse internationale HR projecten. HR projectleider voor een wereldwijde verschuiving van activiteiten naar een andere afdeling (Business Unit) met impact op 600 medewerkers. Projectleider van “NL werkgeverschap”. HR project manager van “be future proof”, gericht op Customer Services (7.000 medewerkers); introductie nieuwe rol structuur, salarisstructuur,  bonus and performance management.

 

Unit42016 – Head of HR Benelux a.i.

HR verantwoordelijke voor de Benelux, circa 900 medewerkers. Bedrijf in transitie. Leidinggeven aan team van HR Business Partners, HR Project Manager en HR Officers / HR Support. Begeleiden van introductie nieuw HR Model, waaronder de outsourcing van HR administratie naar externe leverancier. Ondernemingsraad trajecten.

 

Unit42014 / 2016 – Senior HR Projectmanager Reorganisatie

HR Projectmanager voor een complexe (meerjarige) reorganisatie (300 medewerkers reductie over 2 jaar). Adviestraject Centrale Ondernemingsraad en onderhandelingen sociaal plan. Aansturen van ontslagrondes en HR verantwoordelijke meerdere outsourcingstrajecten. Ondersteuning kantoorsluitingen en implementatie nieuwe HR instrumenten (functiehuis, bonusregelingen). Arbeidsvoorwaardenharmonisatie Nederland en HR aspecten juridische fusie. 

 

2013 / 2014 – Regional Manager GSS HR, Western, Southern & Eastern Europe

Opzetten Global HR Shared Services concept voor 2.250 medewerkers in 21 landen in Europa. Leiding geven aan circa 35 HR medewerkers op management en uitvoerend niveau. HR integratie tussen DNV en GL in de regio, gericht op een breed dienstenportfolio HR.

 

2013 - HR Director Benelux, Middle East & Africa a.i.

Eindverantwoordelijke HR functie op directieniveau in een internationale divisie van 700 medewerkers, sterk in beweging. Begeleiden verdere integratie van KEMA in DNV. Cao-onderhandelingen en medezeggenschap. Leiding geven aan 11 medewerkers: HR managers, HR support, Recruiter en HR Programmamanager.

 

2012 / 2013 - Reward Manager a.i.

Wereldwijde Compensation & Benefits harmonisatie na overname KEMA door DNV. Specifieke thema's: Job Grading, Total Compensation, Benchmarking, Vaste Beloning, Benefits en Variabele Beloning. Diverse ondersteunende werkzaamheden voor CHRO, zoals richting vakbonden, OR en moederbedrijf.

 

2011 / 2012 - Interim Teamleider P&O
Teamleider P&O Back Office a.i. Leiding geven aan 9 medewerkers P&O, belast met ondersteunende en administratieve P&O-taken. Professionaliseren en optimaliseren van de processen en dienstverlening, na de samenvoeging tot één gecentraliseerde afdeling.

2011 - Interim HR Management
HR manager a.i. voor de Business Units HR Services, Advisory Public Sector en Advisory Commercial Services (totaal 700 medewerkers). Allround tactische en uitvoerende HR advieswerkzaamheden.

2010 / 2011 - Interim HR Management
Begeleiding beoordelings- en salarisronde. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden / opstellen Employee Handbook, ondersteuning oprichting Ondernemingsraad, implementatie nieuwe arbeidsovereenkomsten.

 

 

Advies

 

2017 – Ontwikkelen functiehuis

Ontwikkelen functiehuis en competentiemodel.

2017 – Ontwikkelen functiehuis

Ontwikkelen functiehuis.

2016 – HR Projectleider Privatisering

HR Projectleider gericht op het voorbereiden van de privatisering van Holland Casino (afsplitsing en verkoop van 4 casino’s en verkoop resterende 10 casino’s). Ondersteunende projecten, waaronder HR aspecten inbesteding gastencatering in 3 vestigingen (overname personeel).

 

Station10 2015 - Workshop Organisatie & HR

Groeiende adviesorganisatie op weg naar een volgende fase van ontwikkeling. Ondersteuning geboden bij vraagstukken op het gebied van organisatiemodel, binding, werving & selectie, do's & don'ts.

   

2015 - Functiehuis en salarishuis/-beleid

"Reviewer" van een nieuw salarissysteem / functiehuis, passend bij de ambities van de organisatie (Container Centralen).

 

2012 - HR Management en advies

Professionaliseren HRM door het (verder) ontwikkelen van de HR instrumenten, waaronder functiehuis, performance management, beloningsgebouw en opzetten bedrijfsacademie. Coachen HR Manager in de ontwikkeling naar een meer senior rol / HR Business Partner.

 

2012 - Interim HR Professional

Begeleiden van het stichtingsbestuur in een UWV ontslagaanvraag. Op orde brengen van (langlopende) ziektedossiers. Inwerken van leidinggevenden in een nieuwe manier van werken: integraal management, inclusief het personeelsmanagement.

roeibond2011 - Professionalisering HR beleid
In opdracht van NOC*NSF verder professionaliseren van het HR beleid van het Bondsbureau van de Roeibond. Waaronder het opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen en verbeteren van de performance management cyclus. Adviseren van management en algemeen directeur over beleidskeuzes en implementatie.

  2010 - Ondersteuning project Salarissysteem
Analyseren functiebeschrijvingen en opstellen Functie Matrix. Uitvoeren van een beloningsonderzoek en adviseren over salarisstructuur. Adviseren over beleidskeuzes en implementatie.

  2010 - Ondersteuning project Functiewaardering / Functiebeschrijving
Opstellen functiebeschrijvingen in nieuwe stijl. Bijdragen aan keuzes en doorpraten consequenties.